צינורות שחורים / מגלוונים
צינורות חלוליםקוטר חיצוני  עובי במגולוון עובי בשחור
1616 מ"מ מ"מ1.25 מ"מ1.25
"1/221.3 מ"מ מ"מ2-2.65-3 מ"מ2-3-3.75
"3/426.9 מ"מ מ"מ2-2.65-3 מ"מ2-3-3.75
"133.7 מ"מ מ"מ2-2.65-3 מ"מ2-3-3.75
4040 מ"מ אין במלאי מ"מ2.65
"1/1/442.4 מ"מ מ"מ2-2.65-3 מ"מ2-3-3.75
"1/1/248.25 מ"מ מ"מ2-2.65-3 מ"מ2-3-3.75
"260 מ"מ מ"מ2-2.65-3 מ"מ2-3-3.75
"2/1/276.1 מ"מ מ"מ2 מ"מ2
"389 מ"מ מ"מ2-3 מ"מ2-3
"4114.3 מ"מ מ"מ2-3 מ"מ2-3
"5141.3 מ"מ מ"מ2.65 מ"מ2.65
"6168.3 מ"מ מ"מ3-3.25 מ"מ3-3.25
"8219.1 מ"מ מ"מ3-4 מ"מ3-4