מוטות ברזל מרובע
מרובע מלא מגולווןמרובע מלא שחור
10/10מ"מ10/10מ"מ
12/12מ"מ12/12מ"מ
14/14מ"מ14/14מ"מ
16/16מ"מ16/16מ"מ
18/18מ"מ18/18מ"מ
20/20מ"מ20/20מ"מ
 25/25מ"מ
 30/30מ"מ
 35/35מ"מ
 40/40מ"מ