פרופילים
מפרופילים (RHS)עובי פרופיל ברזל מגולוון

עובי פרופיל ברזל שחור

פרופיל מעקהמ"מ1.5מ"מ1.5
פרופיל רשתמ"מ1.5מ"מ1.5
מ"מ15/15מ"מ1.25מ"מ1.25
מ"מ20/20מ"מ1.5-2מ"מ1.5
מ"מ30/20מ"מ1.5מ"מ1.5
מ"מ40/20 מ"מ1.5-2מ"מ1.5-2
מ"מ100/20 מ"מ2.65מ"מ2.65
מ"מ25/25 מ"מ1.5-2מ"מ1.5
מ"מ50/25 מ"מ1.5-2מ"מ1.5-2
מ"מ30/30 מ"מ1.5-2-3מ"מ1.5-2-3
מ"מ60/30 מ"מ1.5-3מ"מ2-3
מ"מ50/30 מ"מ2מ"מ2
מ"מ35/35 מ"מ1.5מ"מ1.5
מ"מ40/40 מ"מ1.5-2-31מ"מ.5-2-3-4
מ"מ60/40 מ"מ2-32-3מ"מ
מ"מ80/40 מ"מ2-3מ"מ2-3-4
מ"מ100/40 מ"מ2-3מ"מ2-3
מ"מ50/50 מ"מ2-3מ"מ2-3-4
מ"מ100/50 מ"מ2.2-3מ"מ2.2-3-4
מ"מ60/60 מ"מ2-3מ"מ2-3-4
מ"מ120/60מ"מ3-4-5מ"מ3-4-5
מ"מ70/70מ"מ2-3מ"מ2
מ"מ80/80מ"מ2-2-3מ"מ2.2-3
מ"מ160/80מ"מ3-4מ"מ3-4-5
מ"מ100/100מ"מ2-6-5-3-4-52מ"מ-6-5-3-4-5
מ"מ100/50מ"מ2-2-3-42-2-3-מ"מ4
מ"מ200/100מ"מ4-5-10מ"מ5
מ"מ120/120מ"מ3-4מ"מ3-4-5
מ"מ150/150מ"מ4מ"מ4,5
מ"מ200/200מ"מ5מ"מ5