מוטות עגול מברזל

עגול מלא טרנסמיסיה 
מברזל שחור חלק

עגול מלא טרנסמיסיה מגולוון
 

מ"מ3מ"מ4
מ"מ6מ"מ6
מ"מ8מ"מ8
מ"מ10מ"מ10
מ"מ12מ"מ12
מ"מ14מ"מ14
מ"מ16מ"מ16
מ"מ18 
מ"מ20 
מ"מ25 
מ"מ30 
מ"מ35 
מ"מ40