מוטות עגול מברזל

עגול מלא טרנסמיסיה 
מברזל שחור חלק - 6 מטרים

עגול מלא טרנסמיסיה מגולוון - 6 מטרים 

מ"מ8מ"מ6 - 3 מטרים
מ"מ10
מ"מ10
מ"מ12מ"מ12
מ"מ14מ"מ14
מ"מ16
מ"מ18 
מ"מ20 
מ"מ25 
מ"מ30