ברזל שטוח
שטוח (רוחב)עובי  במגולווןעובי בשחור
 12 מ"ממ"מ3-4-5-6 מ"מ3-4-5-6
 16 מ"ממ"מ3,4,5,6 מ"מ3,4,5,6
 20 מ"מ מ"מ3-4-5-6-8-10 מ"מ3-4-5-6-8-10
 25 מ"מ מ"מ3-4-5-6-8-10 מ"מ3-4-5-6-8-10
 30 מ"מ מ"מ3-4-5-6-8-10 מ"מ3-4-5-6-8-10
 40 מ"מ מ"מ3-4-5-6-8-10 מ"מ3-4-5-6-8-10
 50 מ"מ מ"מ3-4-5-6-8-10 מ"מ3-4-5-6-8-10
 60 מ"מ מ"מ3-4-5-6-8-10 מ"מ3-4-5-6-8-10
 80 מ"מ מ"מ3-4-5-6-8-10 מ"מ3-4-5-6-8-10
 100 מ"מ מ"מ3-4-5-6-8-10 מ"מ3-4-5-6-8-10
 120 מ"מ מ"מ3-4-5-6-8-10 מ"מ3-4-5-6-8-10
 150 מ"מ מ"מ4,5,6,8,10 מ"מ4-5-6-8-10
 200 מ"מ מ"מ6-8-10 מ"מ6-8-10
 250 מ"מ מ"מ6-8-10 מ"מ6-8-10
 300 מ"ממ"מ6-8-10 מ"מ6-8-10
 350 מ"מ מ"מ10 מ"מ10