רשתות מולחמות

רשת יהודה מולחמת בפלטות:

רשת מגולוונת עמידה בפני חלודה וחזקה.
קיימת ביחידות ישרות או עם קרן 45 מעלות או עם קורת הקשחה.
גודל החור: 50 מ"מ רוחב 150 מ"מ גובה מרכז מרכז.
מידות במלאי:

3200*2000 מ"מ
 1000*2000 מ"מ 
 3200*1600 מ"מ 
. 3200*2500 מ"מ  

רשתות מולחמות בפלטות:

כל הרשתות מגולוונות ועמידות בפני חלודה.
גודל החור: 

50 מ"מ רוחב 50 מ"מ גובה מרכז מרכז
 40 מ"מ רוחב 40 מ"מ גובה מרכז מרכז
מידות במלאי: 

1000*2000 מ"מ 

רשתות ציפורים / תוכי מולחמות בפלטות:
רשתות בפלטות מגולוונות ועמידות בפני חלודה.
משמשות בעיקר לכלובים לתוכים או ציפורים ועוד המון שימושים שונים.
גודל החור:

 14 מ"מ רוחב 100 מ"מ גובה מרכז מרכז עובי 2.8/2.2 מ"מ
 20 מ"מ רוחב 50 מ"מ גובה מרכז מרכז עובי 2.8 מ"מ
מידות במלאי: 

1000*2000 מ"מ