רוזטות מגולוונות

קוטר חיצוני: 

*89 מ"מ

 קוטר חור פנימי:

 * 21.3 מ"מ           * 26.9 מ"מ 

* 33.7 מ"מ           * 42.4 מ"מ

* 48.25 מ"מ         * 60 מ"מ
* 20/20 מ"מ         * 25/25 מ"מ
* 40/20 מ"מ         * 30/30 מ"מ
* 40/40 מ"מ         * 50/25 מ"מ