ציוד בטיחות


כפפות עבודה מגן ורידים עור שפלט 11 
משקפי מגן שקופות ורחבות להגנה על העיניים ולשדה ראיה רחב