פרופיל מסילה לרשת

מידות מבחוץ 15מ"מ/26מ"מ                                                                                                                             רוחב פתח 5מ"מ                                                                                                                                                  עובי פח 1.5מ"מ