פלטות ברזל שחורות או מגולוונות

פלטות מלבניות או מרובעות במידות מילימטריות:

* 80/80      * 100/100      * 100/40      * 100/50        * 120/60    * 150/150      * 200/200 * 200/100      * 250/250    * 300/300      * 400/400  * 500/500  פלטות משולשות במידות מילימטריות:

* 50/50      * 100/100      * 150/150      * 200/200  

פלטות עגולות במידות מילימטריות:

* 27מ"מ      * 34מ"מ      * 42מ"מ      * 48מ"מ      * 60מ"מ
* 76מ"מ      * 89מ"מ      * 114מ"מ    * 141מ"מ    * 168מ"מ