פח מרוג/ריצפה/דמעות מגולוון 3+1

פח מרוג/ריצפה/דמעות מגולוון 3+1
פחים במלאי:
פח 1000מ"מ/2000מ"מ
פח 1250מ"מ/2500מ"מ
עובי הפח 3מ"מ
עובי החספוס 1 מ"מ
 

       פח ריצפה פח דמעות פח מחוספס פחים מחוספסים פחים לריצפה פח מדומע