פחי איסכורית לגידור

פחי איסכורית צבוע לגידור אתרי בנייה:
מידות במלאי:
אורך: 2000מ"מ , 3000מ"מ
כיסוי רוחב נטו: 1000מ"מ
פח בעובי 0.35 מ"מ מגולוון וצבוע 

פחי איסכורית מגולוון לגידור אתרי בנייה:
מידות במלאי:
אורך: 3000מ"מ
כיסוי רוחב נטו: 1000מ"מ
פח בעובי 0.35מ"מ והוא מגולוון