סבכות (מדרסים לחצר אנגלית) מגולוונות בחום:

שבכות (מדרסים לחצר אנגלית) מגולוונות בחום:

מידות במלאי: 

רוחבXאורך
1000מ"מ/2000מ"מ                                               

1000מ"מ/2500מ"מ    

1000מ"מ/3000מ"מ

שטוח 30X3 מ"מ

מוט מקשר עגול 7.5מ"מ 

הסבכות (מדרסים) משמשות לרצפות תעשייתיות ולחצר אנגלית המיוצרות משטוחים בגלוון חם.