מוטות תעלה

תעלה UPN מברזל מגולוון

 

תעלה UPN מברזל שחור

 

50מ"מ50מ"מ
65מ"מ65מ"מ
80מ"מ80מ"מ
100מ"מ100מ"מ
120מ"מ120מ"מ
140מ"מ140מ"מ
160מ"מ160מ"מ
180מ"מ180מ"מ
200מ"מ200מ"מ