מוטות זווית ברזל

זווית שחורה במידות
זווית מגולוונת
עובי דופן
20/20מ"מ
20/20מ"מ
3
25/25מ"מ
25/25מ"מ
3
30/30מ"מ
30/30מ"מ
3
35/35מ"מ
35/35מ"מ
3
40/40מ"מ
40/40מ"מ
3-4
45/45מ"מ
45/45מ"מ
5
50/50מ"מ
50/50מ"מ
5-4
60/60מ"מ
60/60מ"מ
6
70/70מ"מ
70/70מ"מ
7
80/80מ"מ
80/80מ"מ
8
100/100מ"מ
100/100מ"מ
10
150/150מ"מ
150/150מ"מ
15
200/200מ"מ
200/200מ"מ
20