מדרגות פח שחורות/מגולוונות

עומק מדרגה 270מ"מ. 

רוחב מדרגות במלאי:
* 600מ"מ 

* 800מ"מ 

* 1000 מ"מ 

* 1200מ"מ
גובה הקאנט 30מ"מ

ניתן להזמין מדרגות לפי בקשת הלקוח