ידיות ריתוך
ידית ריתוך,
קפיצית 
ידית ריתוך מסתובבת,
300 אמפר
 ידית הארקה קפיצית,
300 אמפר