דסקיות חיתוך והשחזה

* דיסק 4.5 צול לחיתוך דק * דיסק 4.5 צול לחיתוך
* דיסק 4.5 צול להשחזה * דיסק 4.5 צול פלפ (מיועד לליטוש)
* דיסק 5 צול לחיתוך דק * דיסק 5 צול לחיתוך
* דיסק 9 צול לחיתוך דק * דיסק 9 צול לחיתוך
* דיסק 9 צול לחיתוך בטון * דיסק 14 צול לחיתוך (מיועד למסור שורף)
* מברשת צמה לדיסק 4.5 צול לניקוי ברזל מחלודה
  מבית: גמל שריד וקלינגשפור 

מסוריות סרט:
מסור סרט בי - מטל M-42 8% קובלט מולחמים למידה
מבית HONSBERG גרמניה
מידות המסורים במ"מ במלאי:
2750X27X0.9 2450X27X0.9
2835X27X0.9 2760X27X0.9
2950X27X0.9 2845X27X0.9
3300X27X0.9 3200X27X0.9
3800X27X0.9 3505X27X0.9