בריחים

*בריח גדול קטן ובינוני לשער מברזל עגול (עם חור למנעול).

*בריח כבד לשער.