ברגים ומוטות הברגה

בורג קודח עם אטם לברזל או לא קודח עם אטם לעץ.
(בורג איסכורית).
ברגי הידוק: 
1/4 5/16 3/8
1/2 5/8 3/4
1 1/1/4 1/1/2 אינטשי
ברגי הידוק:
1/4 5/16 3/8
1/2 5/8 3/4
1 1/1/4 1/1/2 אינטש
מוטות הברגה:
1/4 5/16 3/8
1/2 5/8 3/4
1 1/1/4 1/1/2 אינטש אורך המוט 1 מטר.
ברגי סגר מגולוונים:
1/4 5/16 3/8
1/2 5/8 3/4
1 1/1/4 1/1/2 אינטש
בורג גג אסבסט קוטר 1/4 אורך 270 מ"מ
בורג גבס קודח ראש לבן.
ביט פיליפס קצר.
מאריך לביט.
מחזיק בורג איסכורית.
מוביל בורג גבס.
ברגים לעוגנים כימיים.
בורג מתלה למזגן 3/8 אורך 300 מ"מ.

ברגים קודחים(ברגי איסכורית):
 בורג קודח עם אטם לברזל או לא קודח עם אטם לעץ
(מכונה גם בורג איסכורית).
ברגי הידוק:
1/4 5/16 3/8
1/2 5/8 3/4
1 1/1/4 1/1/2 אינטש