אלקטרודות לריתוך תוצרת ישראל
Z-10 בקוטר 2.5 מ"מ 3.25 מ"מ
Z-11 בקוטר 2.5 מ"מ ו 3.25 מ"מ
אלקטרודה לריתוך בכל המצבים,מתאימה לפלדות פחמניות בעלות חוזק
קריעה עד 520 נ/ממ"ר לריתוך מבנים, צינורות, מיכלים וחלקי מכונות.
Z-610  בקוטר 2.5 מ"מ 3.25 מ"מ ו 4 מ"מאלקטרודה לריתוך כללי וצנרת, בעלת חדירה עמוקה, מתאימה לריתוך בכל
המצבים, לריתוך בזרם ישר וחלופין.
Z-18 בקוטר 3.25 מ"מ 4 מ"מאלקטרודה בתפוקה של 165% המתאימה לריתוך מבנים, גשרים,
אוניות ומיכלים.
Z-4 בקוטר 3.25 מ"מ 4.00 מ"מאלקטרודה לריתוך מיכלי לחץ, מיכלי דלק, אוניות, קונסטרוקציות וצנרת
לעבודות בהן לא ניתן לבצע שחרור מאמצים לאחר הריתוך.
Z-308L בקוטר 2.5 מ"מ אלקטרודה לריתוך פלדות אל חלד (נירוסטה) בתנאי קורוזיה מתונים.
Z-316L בקוטר 2.5 מ"מאלקטרודה לריתוך פלדות אל חלד (נירוסטה) בתנאי קורוזיה חריפים.