רתכת אלקטרונית IGBT Arc 200  |  


תקנון אתר

 

מבוא
האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים  ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל,
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו ע"י הלקוח בחנות ש.כהן מחסן ברזל רחובות.
התקנון הוא חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין ש.כהן לכל דבר ועניין.
הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו, כתנאי מוקדם להתקשרות בינך לבין ש.כהן.
גלישה באתר או רכישת מוצר מהמוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ"י הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאיי תקנון זה, הינך מתבקש לא לבצע קנייה באתר ש.כהן.

 

 


רשאות להשתתף ברכישות באתר
הרכישה באתר מבוצעת באמצעות כרטיס אשראי.
רשאי לקנות באתר כל בעל כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני (אימייל) ובעל כתובת מגורים בישראל ומעל גיל 18.
במידה והמזמין הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס יראה השימוש באתר כמאושר ע"י אפוטרופוסו.

 

 

שיטות המכירה
מכירה רגילה: במכירה זו מוצעים כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן;

באתר מוצעים למכירה מוצרים המלווים בתמונות. התמונות נועדו להמחשה בלבד, וליד כל מוצר יוצג תיאורו בעיברית ומחירו בש"ח.
במכירה רגילה רשאי כל משתתף למסור את פרטי כרטיס האשראי או בחנות ש.כהן באמצעות הגענה לחנות.
השלמת תהליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה אצל חברת האשראי של הלקוח וכמו כן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת תהליך המכירה.

כל המוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי, אם קרה שבשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה אזלו המוצרים שהוזמנו מהמלאי, תימסר על כך הודעה עד 2 ימי עסקים לצרכנים וכספם יושב להם במלואו.
אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, תבטל ש.כהן את המכירה תוך 2 ימי עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירת הצרכן.

 

 

 

אופן השתתפות במכירות
הלקוח יוכל להוסיף לסל הקניות מוצרים הנמצאים בחנות הוירטואלית וזאת לאחר התרשמותו מהמוצר וממחירו.
הלקוח יוכל לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות, כל עוד לא נסתיימה ההזמנה. בתום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה, ולבצע תשלום עבור הקנייה.
לצורך השלמת הליך יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון; שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון וכ"ו.
הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף למבצע הפעולה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
לאחר אישור העיסקה המכירה תתועד ש.כהן.
הפרטים שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה בש.כהן יהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולה ולביצועה.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אל ש.כהן באמצעות הדואר אלקטרוני : scohen@shcohen.com

 

ביטול עסקאות/החזרת מוצרים
המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית, והוא יוחזר תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם ע"י הלקוח.
הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ישירות אל ש.כהן.
במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 10% או 150 ש"ח - לפי הנמוך. דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, ובנוסף לא יוחזרו ללקוח דמי המשלוח שמצויינים בחשבונית.
על המוצרים המוחזרים להגיע אל משרדינו ברח' גלגל 8 אזה"ת רחובות, מיקוד 76200 .

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון האתר. הודעה על הביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
ש.כהן לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות בכל נזק ישיר/עקיף/תוצאתי/מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר ו/או אי קבלת המוצר. במקרים בהם מוצר לא יסופק לצרכנים, ש.כהן תדאג לספק לצרכנים מוצר חלופי חדש או תבטל את העסקה ותשיב להם את התמורה ששילמו במלואה.
ש.כהן תהיה רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ואז תפורט לצרכן סיבת הביטול.
ש.כהן ולא תהיה אחראית לנזק שנגרם ללקוח מכל סוג שהוא, ולא תהיה חייבת בפיצוי כלשהו בגין ביטול זה.
מייד עם ביטול העיסקה ע"י ש.כהן כספם של הצרכנים יושב במלואו.

מוצרים אשר נפגמו בזמן המשלוח מש.כהן ללקוח, יוחלפו על ידינו במוצר זהה ללא כל תמורה, כאשר המשלוח יעשה על ידינו ללא כל תמורה, מיד עם הגעת המוצר הפגום למשרדינו, ובתנאי שאכן המוצר נפגם בזמן המשלוח.
אם אזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, תבטל ש.כהן את המכירה תוך 2 ימי עסקים ותשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם, או תציע לו מוצר חלופי שווה ערך לפי בחירת הצרכן.

 

אבטחת מידע
האתר משתמש במערכת  במערכת  livecity המערכת מאובטחת ברישיון SSL שיתופי המאבטח את המערכת עצמה.בעת תהליך הרכישה נקלטים פרטי המשתמש.מיד בסיום הזנת הפרטים יועבר הגולש לשרת מאובטח בו הוא יזין את נתוני האשראי והנתונים ישמרו באיזור מאובטח במערכת.

 

הצהרת פרטיות
על מנת להשלים את הליך הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים; שם, שם חברה, מס' ת.ז/ח.פ, כתובתו, כתובת דואר אלקטרוני וכ"ו.
מובהר כי הפרטים הנ"ל מועברים אלינו כשהם מוצפנים. אנו זקוקים לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקניה, לצורך משלוח המוצרים.

 

מקום שיפוט
סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: רחובות.

 

 

דמי משלוח
דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.
המחירים המפורסמים תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק, וכוללים מע"מ.
הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מחנות ש.כהן עפ"י התנאים המוצגים בדף המכירה, וזאת בתאום מראש עם ש.כהן באשר למקום ומועד האיסוף.
מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.
ש.כהן מפרסמת מחיר המוצר, מחיר המשלוח ומחיר המוצר כולל משלוח, שהוא המחיר הסופי.
ש.כהן לא תהיה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים באמצעות דואר ישראל הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה (תקלות במערכת ההתקשרות, טלפון או מיחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכ"ו).
בנסיבות אלו שצויינו או אחרות שלא מטעמי ש.כהן תבוטל המכירה באופן חד צדדי מטעם ש.כהן או מטעם הלקוח, הזכאי לבטל את המכירה. זיכוי כספי מלא ינתן במעמד זה ללקוח. כמו כן הלקוח יהיה פטור מתשלום דמי ביטול.
המשלוח נעשה באמצעות שירות
דואר ישראל, והחבילה תגיע לסניף הקרוב ביותר ללקוח.
מועדי האספקה המצויינים באתר מסתמכים על תקנון דואר ישראל ועל אחריותם וכפופים להימצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה, ועם כל זאת מתחייבת ש.כהן לאספקת המוצרים במועד בלי תלות באופן המשלוח!
מובהר שהלקוח  יקבל לביתו הודעה על חבילה שממתינה לו בסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו, ועליו לקחת את החבילה בעצמו ועל אחריותו.

 

 

 

מחירון משלוחים ומועדי אספקה
- איסוף עצמי:  0 ש"ח

 

 

- משלוח בדואר חבילות עד סניף הדואר הקרוב     -  עד 7 ימי עסקים 

 

 

מדיניות תשלומים
התשלום  ניתן באמצעות כרטיס אשראי או מזומן(ע"י הגעה לחנות). 

מדיניות החזרה
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה - המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, ייגבו ממנו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך.

 

תנאי ההחזרה: המוצר תקין, ויוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, בצירוף חשבונית מקור.
דרכי תקשורת בין הצרכן לש.כהן
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות פנה ל scohen@shcohen.com

אחריות למוצרים
מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על היבואן ו/או היצרן, עפ"י כתב האחריות המצורף למוצר/חשבונית.
אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות ליבואן עפ"י כתב האחריות שבו.
בכל מקרה של תקלה יוכל הלקוח לגשת אל משרדינו ואנו נשיב את המוצר התקול ליצרן/יבואן עבור תיקון/החלפה ככל שידרש.  תמיכה ושירות באימייל/טלפון ע"י ש.כהן בזמן תקופת האחריות.
הוצאות המשלוח של מוצר בלתי תקין יחולו על הלקוח, אך החזרתו ללקוח לא תחוייב בדמי משלוח.
תקופת האחריות של רוב המוצרים באתר זה הינה שנה אחת מיום הרכישה, ולכן מצאנו לנכון לא לציין זאת בכיתוב בנפרד לכל מוצר, אולם ישנם מוצרים שהאחריות שלהם היא למעלה משנה - עבור אותם מוצרים צויינה בכיתוב תקופת האחריות המדוייקת שלהם!
התמונות להמחשה בלבד!


אנו מאחלים לכם חווית קניה נעימה,ותודה שבחרתם ש.כהן

 

 

 
פרופילים|צינורות|עגול|מרובע|תעלה|זוית|פח מחורר/מנוקב|פלאחים|סבכות לחצר אנגלית|פלטות פרספקס|כיסויים לפרגולות|דק דמוי עץ לפרגולה/דק פלסטיק|דק מלאכותי|שערים חשמליים|שער חשמלי|שערים אוטומטיים|מנגנון קפיצים לשער מתרומם|שער חשמלי נגרר|שער חשמלי מתרומם|שער חשמלי חד כנף|שער קונזולי|שער אוטומטי|מנועים לשערים אוטומטיים|שלטים לשערים אוטומטיים|שער חשמלי דו כנף|מנוע לדלת מוסך|התקנת שערים חשמליים מאלומיניום|פתיחה ע"י סלולר|פתיחת שער חשמלי ע"י טלפון|שלט רחוק לשער|גדרות ורשתות|גדרות מתכת|גדרות ברזל|גדרות פי וי סי|עמודי גדר|עמוד לגידור אתר בנייה|פאנלים מבודדים|רב רעף/רעפי פלדה|רתכות ומסיכות ריתוך אלקטרוניות|רתכת אלקטרונית|אלקטרודות זיקה|כבלי פלדה|מנעול תלי ורתק|עבודות מתכת/מסגרות|פח איסכורית לגידור|התקנת פח איסכורית לגידור אתרי בנייה|מדרגות מתכת|מדרגות עץ|מדרגות חיצוניות|מחסן ברזל|מחסני ברזל|גידור אתרי בניה|גידור אתר בנייה|מחסן ברזל מיקצועי|
לבירור מחירים/עלות או כל בקשה חייג/י עכשיו טל:08-9460825 פקס:08-9460553 shcohen@shcohen.com
גלגל 8 אזה"ת רחובות
לייבסיטי - בניית אתרים